Programy InsERT nexo

InsERT nexo, to:

• nowoczesne narzędzie do prowadzenia biznesu

• bogata funkcjonalność, dzięki której obsłużyć można każdy obszar działalności

• wygoda i efektywność pracy

• przejrzysty interfejs i intuicyjna obsługa (wyszukiwarka, mnemoniki, kontrola i weryfikacja danych, zakładki, elastyczny widok)

• praca zdalna/oddziałowa w ramach licencji podstawowej

• wygodna praca z kilkoma programami linii nexo jednocześnie

• specjalne funkcje w ramach e-Abonamentu (zdalny dostęp do analiz sprzedażowych i finansowych, wymiana danych online, bankowość online z wybranymi bankami)

• automatyczna aktywacja e-Abonamentu i rozszerzeń

W zależności od swoich potrzeb, możesz wybrać linię InsERT nexo lub InsERT nexo PRO. Wybierz najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.

Linia produktowa InsERT nexo

Programy InsERT nexo to: nowoczesność, bogata funkcjonalność, efektywność pracy, przejrzysty i intuicyjny interfejs, możliwość pracy zdalnej i oddziałowej, wygodna praca z kilkoma programami jednocześnie oraz wiele innych. Produkty tej linii występują w dwóch wersjach: nexo i nexo Pro. Dostępne są produkty: Subiekt nexo i Gestor nexo w zakresie sprzedaży, Rachmistrz nexo i Rewizor nexo w zakresie księgowości, Gratyfikant nexo w zakresie kadr i płac.

Subiekt nexo - nowoczesny, intuicyjny system obsługi sprzedaży i magazynów.

Subiekt nexo to kompleksowy program do obsługi sprzedaży, idealny dla małych i średnich firm, takich jak sklepy, hurtownie, warsztaty, zakłady usługowe itp. Dzięki przyjaznemu i intuicyjnemu interfejsowi użytkownicy mogą łatwo i szybko wykonywać różne czynności, a bogata funkcjonalność zaspokoi potrzeby każdego przedsiębiorcy, niezależnie od branży.

Subiekt nexo oferuje obsługę wszystkich typów dokumentów handlowych, w tym zaawansowany system zamówień oraz efektywne zarządzanie magazynem. Program posiada rozbudowaną część finansową, co pozwala na wykonanie operacji kasowych, bankowych i tworzenie raportów kasowych. Moduły rozliczeniowe umożliwiają prowadzenie ewidencji rozrachunków, działań windykacyjnych i tabel kursów walut. W kartotece systemu użytkownicy mogą prowadzić zaawansowaną ewidencję asortymentu, klientów, urządzeń zewnętrznych, instytucji, wspólników i pracowników.

Subiekt jest jednym z najczęściej wybieranych programów sprzedażowych przez polskich przedsiębiorców i Subiekt nexo jest najnowszą wersją tego programu. Został zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkowników, dzięki czemu prowadzenie biznesu staje się łatwiejsze.

Subiekt nexo jest częścią zintegrowanego pakietu InsERT nexo, który zawiera również Rachmistrz nexo (księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja podatku zryczałtowanego), Rewizor nexo (system finansowo-księgowy), Gratyfikant nexo (system kadrowo-płacowy) oraz Gestor nexo (CRM).

Najważniejsze możliwości Subiekta nexo to:

• obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych;

• • pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ, korekty dokumentów magazynowych, automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury, faktura pro forma, faktura sprzedaży z wielu magazynów;

• rozbudowany system zamówień, w którym każda pozycja dokumentu może mieć indywidualny termin realizacji, nawet wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu;

• kartoteka asortymentu, która obejmuje towary, usługi, komplety i opakowania zwrotne oraz działy sprzedaży;

• kartoteka klientów, która obejmuje również informacje typu CRM;

• prowadzenie elastycznej polityki cenowej, możliwość przypisywania zdefiniowanych cenników do poszczególn;

Subiekt nexo PRO - rozszerzona wersja systemu sprzedaży wzbogacona o wiele dodatkowych rozwiązań.

Subiekt nexo PRO to oprogramowanie do zarządzania sprzedażą w małych i średnich firmach. Jest to rozbudowana wersja Subiekta nexo, zawierająca wiele dodatkowych funkcji, które spełnią nawet bardzo nietypowe wymagania.

Dzięki Subiekt nexo PRO możliwe jest zarządzanie firmą wielooddziałową oraz zaawansowane zarządzanie cenami poprzez główne i dodatkowe cenniki. Program zawiera także rozbudowany system obsługi zamówień, z widokami roboczymi takimi jak Asortyment na zamówieniach, Asortyment na wyczerpaniu i Asortyment na zleceniach, które ułatwiają logistykę zarówno dla klientów, jak i dostawców.

Subiekt nexo PRO wyróżnia się także większą elastycznością i otwartością. Umożliwia dodawanie własnych pól do różnych elementów programu, a także tworzenie własnych raportów i wzorców wydruku.

Subiekt nexo PRO to kompleksowy program do obsługi sprzedaży w małych i średnich firmach, oferujący wiele funkcjonalności. Oto niektóre z jego możliwości:

• pełna obsługa różnych rodzajów dokumentów handlowych i magazynowych, w tym rozbudowane generowanie faktur do dokumentów WZ, korekty dokumentów magazynowych oraz faktury pro forma;

• zaawansowany system zamówień, który umożliwia indywidualne ustalanie terminów realizacji dla każdej pozycji dokumentu;

• kartoteka asortymentu oraz kartoteka klientów z informacjami typu CRM;

• elastyczna polityka cenowa, pozwalająca na przypisywanie zdefiniowanych cenników do poszczególnych klientów;

• obsługa różnych form płatności, takich jak przedpłaty, płatności kartą, sprzedaż kredytowana czy zaliczki pracowników na zakup;

• pełna obsługa kasy, w tym rejestrowanie operacji gotówkowych i bezgotówkowych oraz obsługa rachunków bankowych, w tym przelewów i opłat prowizyjnych;

• prowadzenie rozrachunków oraz rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych, takich jak kasy fiskalne czy drukarki fiskalne;

• automatyczna synchronizacja zmian asortymentu w kartotece i urządzeniach zewnętrznych;

• pełna integracja z systemami finansowo-księgowymi Rachmistrz nexo PRO i Rewizor nexo PRO;

• możliwość tworzenia własnych rozwiązań za pomocą szczegółowej dokumentacji technicznej w nexo SDK;

• zaawansowane pola własne dla obiektów w systemie;

• możliwość definiowania własnych raportów i wydruków;

• brak ograniczeń w liczbie plików biblioteki załączników oraz flag własnych.

• role użytkowników, które ułatwiają nadawanie odpowiednich uprawnień;

• profilowanie dostępu użytkowników do magazynów i oddziałów;

• możliwość definiowania dedykowanych widoków dla użytkowników;

• możliwość definiowania wielu dostawców asortymentu z jednym wyróżnionym głównym dostawcą i producentem, z możliwością przypisania dla każdego dostawcy zestawu indywidualnych symboli oraz terminów dostawy;

• pełny ślad rewizyjny, pozwalający na szczegółowe monitorowanie użytkowników w zakresie dokonywanych zmian na dokumentach oraz w kartotece klientów;

• możliwość drukowania niefiskalnych dokumentów za pomocą drukarki fiskalnej - lista obsługiwanych drukarek tutaj;

• generowanie linku do szybkich płatności, dzięki któremu klient może opłacić dokument;

• raport wspomagający rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej;

• obsługa zamienników - prostych zbiorów towarów lub usług, które na dokumentach można wymieniać za pomocą specjalnej funkcji pomiędzy elementami z tego samego zbioru;

• kosztorysowanie i sprzedaż usług z wykazem materiałów niezbędnych do ich realizacji;

• możliwość ręcznego kojarzenia ze sobą dowolnych dokumentów;

• precyzja ceny do 6 miejsc po przecinku;

• obsługa oddziałów firmy (każdy oddział ma swój własny cennik główny, który jest domyślny dla każdego wystawianego dokumentu handlowego);

• możliwość zdefiniowania dodatkowych cenników (dotyczących części cennika głównego) z możliwością ograniczenia czasowego i przypisania wyłącznie dla wskazanych klientów;

• zestawy cenowe w cennikach, które pozwalają na odmienne wyliczanie cen w cenniku dla zbiorów asortymentu ustalonych na podstawie grup, cech, działów sprzedaży itp;

• dodawanie kosztów pochodzących z wewnętrznego rozchodu do dokumentu sprzedaży;

• automatyczne kumulowanie identycznych pozycji podczas wystawiania dokumentów;

• Możliwość definiowania przez użytkownika komunikatów dla klienta/asortymentu i ich wyświetlanie podczas wystawiania dokumentów;

• automatyczne numerowanie partii i generowanie unikalnych kodów dostaw podczas wprowadzania do magazynu;

• możliwość zakupu i sprzedaży z wybranych dostaw/partii oraz rezerwacji ich w dokumentach;

• możliwość ukrywania partii asortymentu, który przekroczył termin ważności;

• możliwość ukrycia asortymentu na wybranych magazynach przy sprzedaży, wydaniach magazynowych i zamówieniach;

• rejestracja rozbieżności w przyjęciach magazynowych;

• wydawanie asortymentu według metody HIFO (najdroższe dostawy rozchodowane w pierwszej kolejności);

• korekta kosztów dostaw przydatna do rozliczania kosztów ubocznych zakupu, w tym cła i kosztów transportu;

• oznaczanie pozycji zamówień jako gotowych do realizacji z kontrolą fakturowania tylko tych zamówień, które mają wszystkie pozycje gotowe do realizacji;

• możliwość zbiorczej realizacji wielu zamówień jednym dokumentem;

• seryjna realizacja zamówień od klientów, umożliwiająca jednoczesne wystawianie dokumentów realizujących wiele zaznaczonych zamówień od klientów, włącznie z wydrukiem i fiskalizacją;

• widok roboczy "Asortyment na zamówieniach" do obsługi pozycji zamówienia;

• widok roboczy "Asortyment na wyczerpaniu" oraz "Asortyment na zleceniach" do wydajnej i efektywnej pracy z zamówieniami do dostawców;

• wymagana minimalna kwota do zrealizowania zamówienia od klienta;

• kontrola kolejności realizacji zamówień ze względu na datę wystawienia zamówień;

• kompletowanie zamówień poprzez rezerwowanie dostaw niezbędnych do ich realizacji;

• raport "Dostawy przeterminowane" prezentujący asortyment po dacie ważności;

• realizacja zamówień od klientów w przesunięcia międzymagazynowe;

• możliwość definiowania wyrażeń użytkownika podczas generowania pliku JPK_V7 dla biura rachunkowego;

• zaawansowane metody numeracji dokumentów i partii asortymentu;

• rozszerzone możliwości płatności odroczonych, w tym rozbicie na raty;

• możliwość spłaty rozrachunku w ratach - Klienci mogą teraz spłacać rozrachunek w ratach, dzieląc go na wiele części o różnych kwotach i z określonym terminem płatności dla każdej z nich;

• rozliczenia w wielu walutach - Nasz system umożliwia teraz dokonywanie rozliczeń w różnych walutach, np. EUR-USD, co ułatwia obsługę klientów z różnych krajów;

• kompensacje w wielu walutach - Nasz system oferuje teraz kompensacje w różnych walutach, co pozwala na łatwiejsze i bardziej efektywne rozliczenia międzynarodowe;

• sesje kasowe - Narzędzie to umożliwia kasjerom łatwiejszą weryfikację ich pracy poprzez automatyczne obliczanie stanu środków pieniężnych w momencie zamykania sesji;

• sesje rozliczeniowe - Nowe narzędzie do zarządzania rozliczeniami, które umożliwia łatwe i przejrzyste rozliczenie transakcji;

• pakiet e-Commerce - Rozszerzony pakiet e-Commerce oferuje obsługę sprzedaży transgranicznej dla konsumentów, w tym możliwość stosowania procedury OSS w celu ułatwienia procesu sprzedaży;

• klasyfikatory asortymentu - Nasz system umożliwia teraz organizowanie asortymentu w drzewiastą strukturę oraz łatwe filtrowanie go na listach i w raportach oraz na liście dokumentów;

Gestor nexo - nowoczesny system zarządzania relacjami z klientami, organizujący pracę firmy

Gestor nexo to program, który wspomaga budowanie trwałych relacji z klientami oraz zarządzanie pracą w firmie. Dzięki automatyzacji różnych czynności pozwala zaoszczędzić czas, zapewniając większą wydajność i efektywność.

Gestor nexo umożliwia między innymi ewidencjonowanie szczegółowych danych klientów wraz z historią kontaktów, przedstawianie i negocjowanie ofert oraz prowadzenie korespondencji mailowej, a także zbiorczą wysyłkę maili za pomocą wbudowanego klienta pocztowego. Program działa również w obszarze wewnątrzfirmowym, organizując i usprawniając pracę – pozwala planować wykonanie zadań wraz z delegowaniem ich na pracowników, monitorować postępy w wykonywaniu prac oraz rezerwować ogólnodostępne zasoby w firmie, takie jak pojazdy służbowe.

Specjalny moduł Zlecenia serwisowe organizuje zarządzanie serwisem, obsługę napraw i reklamacji. Moduł ten wykorzystuje scenariusze obsługi klienta, co pozwala szybko skontrolować ilość potrzebnych części, sprawdzić opłacalność danego zlecenia oraz mieć pod ręką powiązane z nim dokumenty.

Gestor nexo jest częścią linii InsERT nexo. Ścisła integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo umożliwia między innymi korzystanie ze wspólnych kartotek klientów i asortymentu, cenników i promocji oraz łatwe przekształcanie ofert w dowolne dokumenty handlowe i magazynowe.

Najważniejsze możliwości Gestor nexo to między innymi:

• przechowywanie i łatwe wyszukiwanie danych klientów z uwzględnieniem informacji istotnych dla CRM z każdego miejsca w systemie;

• ewidencjonowanie historii kontaktów z klientem, wykonanych działań z jego udziałem, przedstawionych ofert i procesów ofertowych, wystawionych dokumentów handlowych;

• definiowanie i wykorzystywanie zbiorów klientów (zestawów klientów);

• wszechstronna obsługa ofert dla klientów, a także wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania oraz ich zbiorcze generowanie;

• przetwarzanie ofert w dokumenty magazynowe i handlowe (wymagana licencja na Subiekta nexo);

• obsługa wielu walut na ofertach;

• planowanie i wykorzystywanie promocji;

• wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS (np. sprzedażowych do klientów, windykacyjnych do kontrahentów, informacyjnych do pracowników);

• możliwość przeniesienia danych z Gestora GT;

Gestor nexo PRO - rozszerzona wersja systemu zarządzania relacjami z klientami, wzbogacona o wiele dodatkowych rozwiązań

Gestor nexo PRO to elastyczny system, który pomaga w budowaniu trwałych relacji z klientami i zarządzaniu pracą w firmie. Dzięki automatyzacji różnych czynności, pozwala zaoszczędzić czas, zwiększając tym samym wydajność i efektywność pracy.

Oprogramowanie Gestor nexo PRO umożliwia między innymi ewidencjonowanie szczegółowych danych klientów wraz z historią kontaktów, negocjowanie ofert oraz prowadzenie korespondencji mailowej. Dodatkowo, wbudowany klient pocztowy umożliwia zbiorczą wysyłkę maili. System działa również w obszarze wewnątrzfirmowym, usprawniając organizację pracy. Pozwala na planowanie i delegowanie zadań na pracowników, monitorowanie postępów w wykonywaniu prac oraz rezerwowanie ogólnodostępnych zasobów w firmie, takich jak pojazdy służbowe.

Specjalny moduł Zlecenia serwisowe umożliwia zarządzanie serwisem, obsługę napraw i reklamacji. Dzięki wykorzystaniu scenariuszy obsługi klienta, można szybko kontrolować ilość potrzebnych części, sprawdzić opłacalność danego zlecenia oraz mieć pod ręką powiązane z nim dokumenty.

Moduł Umowy z klientami pozwala na gromadzenie i przechowywanie w jednym miejscu umów zarówno ze swoimi klientami, jak i dotyczących firmy (np. umów o prąd, gaz czy przeglądów). W ramach umów można planować automatyczne, cykliczne wystawianie dokumentów oraz dodawać przypomnienia w formie akcji automatycznych (np. o kończącej się umowie).

Gestor nexo PRO to rozszerzona wersja Gestora nexo, zawierająca wiele dodatkowych rozwiązań, które umożliwiają łatwe dostosowanie programu do specyficznych potrzeb firmy, takie jak tworzenie rozszerzeń, dodawanie indywidualnych rozwiązań, własnych pól, słowników, flag, raportów, wzorców wydruku itp.

Oprogramowanie jest ściśle zintegrowane z systemem sprzedaży Subiekt nexo, co umożliwia korzystanie ze wspólnych kartotek klientów i asortymentu, cenników i promocji oraz łatwe przekształcanie ofert w dowolne dokumenty handlowe i magazynowe.

Podstawowe możliwości oferowane przez Gestor nexo PRO obejmują:

• Przechowywanie i łatwe wyszukiwanie danych klientów z uwzględnieniem informacji istotnych dla CRM.

• Ewidencjonowanie historii kontaktów z klientem, działań z jego udziałem, przedstawionych ofert, procesów ofertowych i dokumentów handlowych.

• Definiowanie i wykorzystywanie zbiorów klientów.

• Obsługa ofert dla klientów, w tym wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania oraz ich zbiorcze generowanie.

• Przetwarzanie ofert w dokumenty magazynowe i handlowe (wymagana licencja na Subiekt nexo).

• Obsługa wielu walut na ofertach.

• Planowanie i wykorzystywanie promocji.

• Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS, w tym sprzedażowych, windykacyjnych, informacyjnych.

• Planowanie i wykonywanie działań, zarówno dotyczących klientów, jak i niepowiązanych z nimi.

• Przypomnienia o zaplanowanych działaniach oraz rejestrowanie czasu ich wykonania.

• Planowanie i wykonywanie akcji automatycznych.

• Możliwość wymiany informacji między uczestnikami poprzez komentarze w działaniach, procesach ofertowych, zleceniach serwisowych oraz umowach z klientami.

• Generowanie automatycznych działań i powiadomień dla zleceń serwisowych w formie e-maili i SMS-ów.

• Ewidencjonowanie i rezerwowanie ogólnodostępnych zasobów firmowych, np. samochodów służbowych.

• Wielowidokowy kalendarz z zaplanowanymi czynnościami.

• Łatwe zarządzanie wiadomościami e-mail poprzez wbudowanego klienta pocztowego obsługującego protokół IMAP.

• Tworzenie zbiorczych wysyłek e-maili z użyciem autotekstów.

• Narzędzia usprawniające obsługę e-maili, m.in. sprawdzanie poprawności pisowni w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, kontrola obecności załączników, reguły wiadomości.

• System raportowania z możliwością przetwarzania wyników raportów.

• Biblioteka załączników umożliwiająca ewidencjonowanie zewnętrznych plików, np. umów w formacie PDF.

• Oznaczanie obiektów flagami.

• Możliwość pracy jedno- i wielostanowiskowej.

• Możliwość przeniesienia danych z Gestor GT.

Rozwiązania PRO dla Gestora

• Sfera dla Gestora - pozwala na tworzenie własnych rozwiązań. Wszystkie szczegóły oraz dokumentacja techniczna dostępne są w nexo SDK, który można pobrać.

• Oferty wielowariantowe - umożliwiają tworzenie ofert z wieloma wariantami, co ułatwia dopasowanie oferty do potrzeb klienta.

• Dedykowany moduł do zarządzania umowami z klientami - elektroniczna ewidencja umów pozwala na łatwe zarządzanie nimi.

• Punkty rozszerzania - umożliwiają rozszerzanie logiki biznesowej o własne algorytmy, np. własne definicje zestawów dynamicznych klientów lub własne akcje automatyczne.

• Zaawansowane pola własne wraz ze słownikami - w ofercie znajdują się takie pola własne jak klienci, oferty, działania, procesy ofertowe, asortyment, zlecenia serwisowe, umowy z klientami. Dodatkowo, dostępne są słowniki własne.

• Wydruki i raporty własne - pozwala na tworzenie własnych wydruków i raportów, które spełniają indywidualne potrzeby klienta.

• Flagi własne definiowane dla konkretnych obszarów biznesowych - umożliwiają dodanie własnych flag do dokumentów sprzedaży.

• Dedykowane widoki w modułach - można definiować własne widoki w modułach.

• Definiowanie własnych ról użytkowników - pozwala na określenie uprawnień poszczególnych użytkowników w systemie.

• Definiowanie oddziałów - umożliwia podział systemu na oddziały.

• Definiowanie wielu dostawców w danych asortymencie - pozwala na dodanie wielu dostawców do asortymentu.

• Obsługa zamienników asortymentu - umożliwia dodanie zamienników dla poszczególnych pozycji w asortymencie.

• Biblioteka załączników - pozwala na przechowywanie powyżej 1000 załączników.

• Pełny ślad rewizyjny - szczegółowo monitoruje użytkowników w zakresie zmian dokonywanych na dokumentach oraz zleceniach serwisowych.

• Klasyfikatory asortymentu - umożliwiają organizowanie drzewiastej struktury asortymentu oraz filtrowanie go w kartotece i na listach, a także filtrowanie wyników raportów oraz list dokumentów.

Rachmistrz nexo - system do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji podatku zryczałtowanego

Rachmistrz nexo to system obsługi uproszczonej księgowości, przeznaczony dla firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów lub rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Bogata funkcjonalność i prosta, intuicyjna obsługa to atuty, które sprawiają, że ewidencja księgowa z Rachmistrzem nexo przebiega szybko i sprawnie.

Rachmistrz nexo został wyposażony w szereg rozbudowanych funkcji ułatwiających prowadzenie księgowości (od ewidencji VAT, umów i płac, środków trwałych i pojazdów, przez wystawianie deklaracji skarbowych i ZUS, operacje kasowe i operacje na rachunkach bankowych, po rozliczanie rozrachunków). Zaletami programu są m.in. automatyczna dekretacja dokumentów oraz elastyczna obsługa finansów i rozrachunków.

Rachmistrz nexo jest częścią InsERT nexo – zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również: Subiekt nexo – system obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, Rewizor nexo – system finansowo-księgowy, Gratyfikant nexo – system kadrowo-płacowy oraz Gestor nexo – system zarządzania relacjami z klientami.

Najważniejsze możliwości Rachmistrz nexo:

• Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego (płynne przejście między różnymi formami księgowości).

• Ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności z możliwością tworzenia zapisów na podstawie JPK_V7 i wcześniejszych plików JPK_VAT.

• Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencja wyposażenia i remanentów.

• Podstawowa obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę.

• Zaawansowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika, poprzez ewidencję przychodów z innych źródeł (EP), do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami, w tym darowizny związanej z walką z COVID-19.

• Usługi księgowe w ramach podatku zryczałtowanego, obejmują obsługę nowej stawki podatkowej wynoszącej 15%, obowiązującej od 1 stycznia 2021 roku.

Ponadto, świadczymy usługi ewidencji i rozliczania pojazdów prywatnych i firmowych, z możliwością częściowego bądź pełnego odliczenia VAT. Zapewniamy także obsługę dowodów wewnętrznych, dokumentów dotyczących operacji wewnątrz firmy oraz operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych, takich jak płatność kartą płatniczą czy bony. Oferujemy również obsługę operacji związanych z rachunkami bankowymi, w tym polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej zarówno off-line jak i on-line.

Nasza usługa obejmuje również śledzenie rewizyjne, co umożliwia analizowanie działań użytkowników w głównych ewidencjach księgowych przez uprawnione osoby. Wspieramy także ewidencję i rozliczanie rozrachunków, naliczanie różnic kursowych, integrację z zapisami księgowymi KPiR oraz z zapisami VAT.

Wystawiamy i drukujemy deklaracje skarbowe, umożliwiające rozliczenie podatku dochodowego wspólników i pracowników. Dodatkowo, obsługujemy rozliczanie podatku VAT plikiem JPK_V7, obowiązującym od października 2020 roku. Nasza usługa umożliwia także wystawianie deklaracji ZUS, takich jak RCA, RZA, DRA oraz eksportowanie ich do programu Płatnik.

Nasza usługa oferuje automatyczną dekretację do KPiR lub EP oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów. Współpracujemy z systemem sprzedaży Subiekt nexo, a także umożliwiamy pracę zarówno jednostanowiskową, jak i sieciową. Zapewniamy szerokie wsparcie w generowaniu pliku JPK_V7 i jego obowiązkowej wysyłki do Ministerstwa Finansów.

Generujemy księgi oraz dowody księgowe do plików JPK i dostarczamy je na potrzeby kontroli skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych. Nasza usługa obejmuje także wsparcie dla procedury centralnego rozliczania VAT, gdzie ewidencja prowadzona jest w jednostce podrzędnej, a rozliczenia dokonane są w jednostce centralnej, np. jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają szkoły, zakłady użyteczności publicznej itp.

Weryfikacja statusu kontrahentów na podstawie danych z różnych źródeł, w tym Głównego Urzędu Statystycznego, portali Ministerstwa Finansów dotyczących numerów NIP i VAT, Białej listy podatników, bazy aktywnych podatników VIES oraz rejestru kaucji gwarancyjnych.

Komunikacja z klientami i pracownikami za pomocą wbudowanego klienta poczty oraz możliwość wysyłania SMS-ów.

Biblioteka załączników pozwalająca na przechowywanie i ewidencjonowanie zewnętrznych plików, w tym umów w formacie PDF, z limitem 1000 załączników

Rachmistrz nexo PRO - rozszerzona wersja systemu do obsługi uproszczonej księgowości, wzbogacona o dodatkowe rozwiązania.

Rachmistrz nexo PRO to kompleksowy program do obsługi uproszczonej księgowości, dedykowany dla firm prowadzących rozliczenia w formie księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Narzędzie to sprawdza się zarówno wśród przedsiębiorców prowadzących samodzielnie swoją działalność, jak i w biurach rachunkowych.

Rachmistrz nexo PRO to rozszerzona wersja Rachmistrza nexo, oferująca znacznie większą elastyczność. Poza pełnym zakresem standardowej funkcjonalności systemu, pozwala na tworzenie indywidualnych raportów i wydruków, opisywanie zdarzeń gospodarczych na własny sposób (np. dodatkowymi transakcjami VAT), dokonywanie analizy zapisów według różnorodnych cech z wykorzystaniem pól własnych, a także rozliczanie rozrachunków ratalnie lub ich ewidencjonowanie według własnych typów. Program pozwala na dostosowanie się do indywidualnych potrzeb użytkowników dzięki punktom rozszerzeń oraz Sferze dla Rachmistrza nexo.

Rachmistrz nexo PRO jest elementem zintegrowanego pakietu InsERT nexo PRO, który obejmuje systemy obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej Subiekt nexo PRO, finansowo-księgowy Rewizor nexo PRO, kadrowo-płacowy Gratyfikant nexo PRO oraz system zarządzania relacjami z klientami Gestor nexo PRO. W wersji PRO dostępne są także dodatkowe rozwiązania, takie jak:

• Sfera dla Rachmistrza nexo, umożliwiająca tworzenie własnych rozwiązań,

• definiowalne transakcje VAT,

• własne typy amortyzacji,

• narzędzie sesji kasowych do weryfikacji pracy kasjera,

• definiowalne rodzaje rozrachunków,

• rozrachunki ratalne,

• sesje rozliczeniowe,

• rozliczenia wielowalutowe i kompensaty,

• rozbudowane schematy dekretacji,

• ewidencjonowanie zapisów w KPiR i EP uwzględniające korekty przychodów,

• pola i słowniki własne do analizy danych wg indywidualnych kryteriów,

• własne raporty i wydruki eksportowalne do innych programów InsERT nexo,

• punkty rozszerzeń do wprowadzania własnych algorytmów,

• pełny ślad rewizyjny umożliwiający analizę działań użytkowników.

Rewizor nexo - nowoczesny system finansowo-księgowy do sprawnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Rewizor nexo to nowoczesny system wspomagający pełną księgowość firm. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii i interfejsów użytkownika, obsługa księgowości staje się wygodniejsza i szybsza.

Rewizor nexo wspiera księgowych na każdym etapie pracy: od zarządzania planami kont, dekretacji i księgowania, poprzez ewidencję VAT, pojazdów, umów i płac, obsługę środków trwałych, aż po wystawianie deklaracji skarbowych, operacje kasowe i operacje na rachunkach bankowych oraz ewidencjonowanie i rozliczanie rozrachunków. Pomimo bogatej funkcjonalności, wyróżnia się prostą i intuicyjną obsługą.

Rewizor nexo jest częścią zintegrowanego pakietu InsERT nexo, który obejmuje również Subiekt nexo - system obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, Rachmistrz nexo - program do prowadzenia uproszczonej księgowości, Gratyfikant nexo - system kadrowo-płacowy oraz Gestor nexo - system zarządzania relacjami z klientami.

Najważniejsze możliwości Rewizora nexo to:

• płynna zmiana z księgowości uproszczonej na księgi rachunkowe;

• obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym, w tym otwarcie i zamknięcie ksiąg, kwalifikowanie zapisów do "13. miesiąca";

• elastyczne zarządzanie planami kont, w tym możliwość generowania wzorcowego planu kont, przenoszenia z innego okresu obrachunkowego, automatycznego tworzenia kont kartotekowych oraz obsługi kont pozabilansowych;

• rozbudowana dekretacja, czyli podział dokumentów na dekrety i polecenia księgowania, różne stany dokumentu (w przygotowaniu, zatwierdzony i zaksięgowany) oraz zaawansowana kontrola kręgu kosztów;

• ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT, w tym zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności oraz możliwość tworzenia zapisów na podstawie JPK_V7 i wcześniejszych plików JPK_VAT;

• ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji, a także ewidencja wyposażenia i remanentów;

• rozbudowana sprawozdawczość finansowa, czyli dostosowanie sprawozdań do własnych potrzeb;

• Oferujemy kompleksowe rozwiązanie do obsługi księgowości i rozliczeń podatkowych dla firm. Nasze oprogramowanie umożliwia wystawianie deklaracji ZUS, takich jak RCA, RZA i DRA, oraz eksportowanie ich do programu Płatnik. Dodatkowo, automatycznie dekretujemy dokumenty księgowe i rejestr VAT za pomocą definiowalnych schematów.

• Integrujemy się również z systemami sprzedaży Subiekt nexo i Subiekt 123, co pozwala na łatwe przesyłanie danych między nimi. Nasze oprogramowanie jest dostępne zarówno dla pracy jednostanowiskowej, jak i sieciowej.

• Jesteśmy zgodni z wymaganiami Ministerstwa Finansów i umożliwiamy obsługę pliku JPK_V7, wraz z deklaracją i ich wysyłką do Ministerstwa Finansów. Generujemy również księgi i dowody księgowe do plików JPK i dostarczamy je na potrzeby kontroli skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych.

• Wspieramy procedurę centralnego rozliczania VAT, gdzie ewidencja prowadzona jest w jednostce podrzędnej, a rozliczenia dokonane są w jednostce centralnej. Nasze oprogramowanie umożliwia badanie statusu kontrahentów na podstawie danych GUS, portali Ministerstwa Finansów dotyczących NIP i VAT, Białej listy podatników, bazy aktywnych podatników VIES oraz rejestru kaucji gwarancyjnych.

• Aby ułatwić komunikację z klientami i pracownikami, w naszym oprogramowaniu wbudowaliśmy klienta poczty i SMS. Dodatkowo, nasza biblioteka załączników umożliwia ewidencjonowanie zewnętrznych plików, takich jak umowy w formacie PDF, z limitem 1000 załączników.

Rewizor nexo PRO - rozbudowana wersja systemu finansowo-księgowego zawierająca wiele ponadstandardowych rozwiązań.

InsERT nexo PRO to kompleksowy pakiet oprogramowania dla małych i średnich firm, składający się z kilku modułów. Wśród nich znajduje się m.in. Rewizor nexo PRO, zaawansowany system finansowo-księgowy, który z powodzeniem może być stosowany również przez biura rachunkowe.

Rewizor nexo PRO to rozbudowana wersja standardowego Rewizora nexo, charakteryzująca się dużą elastycznością i otwartością. Program pozwala na wykorzystywanie wielopoziomowych kont kartotekowych, dostosowywanie raportów i wydruków do indywidualnych potrzeb, opisywanie zdarzeń gospodarczych z użyciem dodatkowych transakcji VAT oraz analizowanie zapisów wg różnorodnych cech. Wszystko to umożliwia dopasowanie systemu do specyfiki firmy i realizację indywidualnych rozwiązań.

Rewizor nexo PRO jest jednym z modułów InsERT nexo PRO, w skład którego wchodzą również: Subiekt nexo PRO – system obsługi sprzedaży i magazynów, Rachmistrz nexo PRO – program do prowadzenia uproszczonej księgowości, Gratyfikant nexo PRO – system kadrowo-płacowy oraz Gestor nexo PRO – system zarządzania relacjami z klientami. Dzięki integracji modułów InsERT nexo PRO, użytkownik może efektywnie zarządzać swoją firmą i zapewnić sobie dostęp do pełnej gamy narzędzi wspomagających jej funkcjonowanie. Podstawowe funkcje Rewizora Nexo PRO to:

• płynna zmiana z księgowości uproszczonej na księgi rachunkowe;

• obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym: otwarcie i zamknięcie ksiąg, kwalifikowanie zapisów do "13. miesiąca";

• elastyczne zarządzanie planami kont: generowanie wzorcowego planu kont, przenoszenie z innego okresu obrachunkowego, automatyczne tworzenie kont kartotekowych, obsługa kont pozabilansowych;

• rozbudowana dekretacja: podział dokumentów na dekrety i polecenia księgowania, różne stany dokumentu (w przygotowaniu, zatwierdzony i zaksięgowany), zaawansowana kontrola kręgu kosztów;

• ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności z możliwością tworzenia zapisów na podstawie JPK_VAT;

• ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencja wyposażenia i remanentów;

• podstawowa ewidencja wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę;

• zaawansowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika, poprzez ewidencję przychodów z innych źródeł, do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami;

• ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej oraz pojazdów firmowych z możliwością częściowego bądź pełnego odliczenia VAT;

• obsługa dowodów wewnętrznych - dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji zachodzących wewnątrz firmy;

• obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe;

• obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (offline i online);

• ewidencja i rozliczanie rozrachunków, integracja z zapisami na konta oraz z zapisami VAT;

• wystawianie i drukowanie deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników, podatek CIT (dla osób prawnych) oraz podatek VAT;

• płynną zmianę z księgowości uproszczonej na księgi rachunkowe;

• obsługę etapowej pracy na okresie obrachunkowym, w tym otwarcie i zamknięcie ksiąg oraz kwalifikowanie zapisów do "13. miesiąca";

• elastyczne zarządzanie planami kont, takie jak generowanie wzorcowego planu kont, przenoszenie z innego okresu obrachunkowego, automatyczne tworzenie kont kartotekowych oraz obsługa kont pozabilansowych;

• rozbudowaną dekretację, dzięki podziałowi dokumentów na dekrety i polecenia księgowania, różnym stanom dokumentu (w przygotowaniu, zatwierdzony i zaksięgowany) oraz zaawansowanej kontroli kręgu kosztów;

• ewidencję i rozliczanie ewidencji VAT, w tym zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową oraz korekty VAT nieterminowych płatności z możliwością tworzenia zapisów na podstawie JPK_VAT;

• ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencję wyposażenia i remanentów;

• podstawową ewidencję wynagrodzeń, taką jak ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę;

• zaawansowany system rozliczeń właścicielskich, obejmujący składki ZUS wspólnika, ewidencję przychodów z innych źródeł oraz odliczenia i obniżki podatku związane z różnymi ulgami;

• zaawansowany system rozliczeń właścicielskich, obejmujący składki ZUS wspólnika, ewidencję przychodów z innych źródeł oraz odliczenia i obniżki podatku związane z różnymi ulgami;

• obsługę dowodów wewnętrznych, czyli dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji zachodzących wewnątrz firmy;

• obsługę operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe;

• obsługę operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (offline i online);

• ewidencję i rozliczanie rozrachunków, integrację z zapisami na konta oraz z zapisami VAT;

Dodatkowe funkcjonalności dostępne w wersji PRO:

• Sfera dla Rewizora – umożliwia dodawanie własnych rozwiązań (dokumentacja techniczna oraz szczegółowy opis w nexo SDK - pobierz);

• tworzenie wielopoziomowych kont kartotekowych w planie kont; tworzenie kartotek księgowych z filtrowaniem po polach własnych; możliwość definiowania transakcji VAT;

• możliwość definiowania własnych typów amortyzacji;

• obsługa magazynu walut – rejestrowanie i rozliczanie ruchu środków pieniężnych na tworzenie wielopoziomowych kont kartotekowych w planie kont; tworzenie kartotek księgowych z filtrowaniem po polach własnych; możliwość definiowania transakcji VAT;

• kontach rachunków walutowych; narzędzie sesji kasowych – umożliwiające weryfikację pracy kasjera (system automatycznie wylicza, czy stan środków pieniężnych zgadza się z operacjami zarejestrowanymi w programie po zakończeniu sesji); możliwość rozliczania rozrachunków za pomocą rat oraz własne rodzaje rozrachunków;

• automatyczne tworzenie sesji rozliczeniowych (zbiorów rozliczeń) podczas dokonywania rozliczeń; obsługa rozliczeń wielowalutowych (np. EUR – USD); kompensaty wielowalutowe;

• zaawansowane schematy dekretacji, których wykonanie zależy od dowolnej cechy dokumentu źródłowego; możliwość definiowania własnych pól i słowników do opisu obiektów w programie, co umożliwia analizę według własnych kryteriów oraz wykorzystanie ich w warunkowych schematach dekretacji;

• tworzenie własnych raportów i wydruków z możliwością eksportu do innych programów InsERT nexo; punkty rozszerzeń - umożliwiające rozszerzenie logiki biznesowej o własne algorytmy (np. wyliczanie wartości konkretnego pola na deklaracji).

Gratyfikant nexo - intuicyjny, bogaty funkcjonalnie system kadrowo-płacowy.

Gratyfikant nexo to zaawansowany system do zarządzania kadrą i płacami w małych i średnich firmach. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi oraz automatyzacji wielu czynności, praca staje się łatwiejsza i bardziej efektywna. Gratyfikant nexo posiada wszystkie niezbędne funkcje, takie jak rozbudowana ewidencja osobowa, wystawianie umów o pracę i cywilnoprawnych, planowanie i naliczanie wynagrodzeń, generowanie rozliczeń z urzędem skarbowym, ZUS i PPK, a także wiele innych dokumentów kadrowo-płacowych.

Najważniejsze możliwości Gratyfikanta nexo to:

• Strona główna programu, na której można sprawdzić bieżący stan rozliczeń kadrowo-płacowych w firmie.

• Wbudowany mechanizm przypomnień kadrowych, który pozwala na uniknięcie zapomnienia o ważnych terminach i dokumentach.

• Prosty i intuicyjny system planowania i realizacji wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, z wieloma możliwościami konfiguracji.

• Bogaty zestaw wbudowanych wydruków kadrowych oraz możliwość tworzenia własnych wzorców.

• Rozbudowana ewidencja osobowa, umożliwiająca gromadzenie wszelkich informacji potrzebnych do obsługi pracowników.

• Obsługa wielu systemów rozliczania czasu pracy oraz dowolnych okresów rozliczeniowych.

• Generowanie deklaracji skarbowych, ZUS i raportów zgłoszeniowych.

• Portal pracownika, umożliwiający pracownikom dostęp do swoich danych z dowolnego miejsca.

Gratyfikant nexo to kompleksowe narzędzie, które ułatwia zarządzanie kadrą i płacami w firmie. Dzięki jego zaawansowanym funkcjom i łatwemu w obsłudze interfejsowi, praca staje się prostsza i bardziej efektywna.

Gratyfikant nexo PRO - rozszerzona wersja systemu kadrowo-płacowego, umożliwiająca dodawanie własnych rozwiązań.

Gratyfikant nexo PRO to kompleksowy system wspomagający zarządzanie zasobami ludzkimi oraz obsługę kadrową w małych i średnich firmach oraz biurach rachunkowych. Jego intuicyjny interfejs oraz automatyzacja wielu zadań znacznie przyspieszają pracę, a jego duża elastyczność pozwala na szerokie możliwości konfiguracji.

Gratyfikant nexo PRO obejmuje wszystkie niezbędne funkcje w dziale HR i kadrowym - od prowadzenia szczegółowych kart osobowych i wystawiania umów o pracę i umów cywilnoprawnych, poprzez prosty i zaawansowany planowanie oraz obliczanie wynagrodzeń, aż po generowanie rozliczeń z urzędem skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Programem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), oraz wystawianie różnego rodzaju dokumentów kadrowych i płacowych.

Gratyfikant nexo PRO to rozszerzona wersja Gratyfikant nexo, stworzona dla firm, które potrzebują elastycznego, otwartego systemu HR i kadrowego. Oprócz pełnej funkcjonalności standardowego programu, zawiera wiele dodatkowych rozwiązań. Pozwala m.in. na kompleksowe wsparcie umów cywilnoprawnych (składowych wynagrodzenia, działu, stanowiska, nieobecności i innych), zaawansowane definiowanie wartości składowych wynagrodzenia, tworzenie niestandardowych raportów i wydruków oraz szczegółowy opis danych za pomocą tzw. pól niestandardowych. Indywidualne rozwiązania dopasowane do specyfiki firmy można dodawać poprzez tzw. punkty rozszerzenia oraz Sferę dla Gratyfikanta.

Główne możliwości Gratyfikant nexo PRO to:

• Strona główna programu, na której zbierane są najważniejsze informacje o bieżącym stanie rozliczeń kadrowych i płacowych w firmie;

• Wbudowany mechanizm przypominający o sprawach kadrowych - np. po zakończeniu umowy program przypomni o konieczności wystawienia zaświadczenia o pracy, informacji PIT-11 i wyrejestrowaniu z ubezpieczeń;

• Prosty, intuicyjny, a jednocześnie dający wiele możliwości system planowania i realizacji wynagrodzeń pracowników i kontrahentów;

• Składowe wynagrodzenia ilościowego, definiowalne, z rozległymi możliwościami parametryzacji;

• Określanie wartości składowych globalnie, dla działów lub pojedynczych pracowników;

• Łatwe wprowadzanie zmian do systemu wynagrodzeń za pomocą operacji zbiorczych;

Dodatkowe rozwiązania, które są dostępne w wersji PRO Gratyfikanta nexo, to:

• Sfera dla Gratyfikanta - umożliwia tworzenie niestandardowych rozwiązań przy pomocy własnych algorytmów i składników płacowych. Dokładny opis i dokumentacja techniczna znajdują się w nexo SDK, który można pobrać.

• Punkty rozszerzania - umożliwiają rozszerzenie logiki biznesowej o własne algorytmy, np. własne składniki płacowe czy pluginy.

• Możliwość definiowania własnych pól i słowników do opisywania obiektów w programie, co pozwala na analizę danych według własnych kryteriów.

• Definiowanie własnych raportów i wydruków z możliwością eksportu do innych programów InsERT nexo.

• Możliwość definiowania własnych flag dla konkretnych obszarów biznesowych, np. umów o pracę.

• Dedykowane widoki w modułach.

• Definiowanie własnych ról użytkowników.

• Rozszerzone możliwości w obsłudze umów cywilnoprawnych, takie jak prowadzenie kalendarza, ewidencja czasu pracy, składniki płacowe, ewidencjonowanie różnego rodzaju absencji.

• Rozszerzone możliwości w obsłudze składników definiowalnych - umożliwia odwoływanie się do wartości z innych wypłat/rachunków z bieżącego i poprzednich miesięcy.

• Wielopoziomowa struktura organizacyjna.

InsERT Biuro nexo

Biuro nexo to program stworzony z myślą o biurach rachunkowych i doradcach podatkowych używających w codziennej pracy systemów z linii InsERT nexo. Wspiera biura rachunkowe w trzech głównych obszarach pracy:

• wspomaga typowe czynności wykonywane w każdym biurze, jak np. rozliczanie klientów czy śledzenie stanu zaawansowania prac w comiesięcznej obsłudze klientów;

• automatyzuje pracę na wielu podmiotach systemu InsERT nexo;

• ułatwia komunikację z klientami biura poprzez dedykowany portal.

Biuro nexo jest integralnym składnikiem systemu InsERT nexo. Pracuje na tej samej bazie z innymi programami obsługującymi biuro rachunkowe. Dzięki takiej architekturze zapewniony jest dostęp do wszystkich mechanizmów platformowych, takich jak: pola własne, flagi, InsMAIL, zestawienia, wydruki, Sfera, biblioteka dokumentów i wiele innych. Najważniejsze możliwości Biura nexo:

• e-Sprawozdawczość JPK_VAT – operacja e-Sprawozdawczość JPK_VAT, która wchodzi w skład operacji zbiorczych, pozwala generować i wysyłać do Ministerstwo Finansów podpisany plik kontrolny z ewidencją VAT z danego miesiąca. Możliwe jest generowanie plików na podstawie ewidencji VAT, a także scalenie zaimportowanych plików wewnętrznych. System pozwala też na eksport plików XML, wysyłkę, odbiór UPO, korektę. Ustalając parametry tych operacji należy podać ścieżkę eksportu pliku XML, wybrać bramkę (produkcyjną lub testową) i wskazać certyfikat. Można również wybrać działanie cykliczne dla danego miesiąca.

• Klienci, cenniki – kartoteka klientów Biura nexo została zintegrowana z kartoteką klientów InsERT nexo. Klientom można przypisywać rozbudowane cenniki, na podstawie których system dokonuje wyceny pracy biura rachunkowego. Rozliczanie pomiędzy biurem rachunkowym a jego klientami wspierają odpowiednie raporty, a w przypadku posiadania programu Subiekt nexo także automatyczna funkcja generowania faktur dla klientów.

• Rejestr usług księgowych – pozwala odnotowywać zdarzenia, które dzieją się poza systemem InsERT nexo, a które biuro chce ująć w rozliczeniu za obsługę. Jako przykład można podać konsultacje prawne, załatwianie spraw w urzędach w imieniu klienta i wiele innych.

• Warunki umowy – elastyczny mechanizm pozwalający zanotować najważniejsze ustalenia poczynione pomiędzy biurem rachunkowym a klientem, tak aby zawsze były „pod ręką”.

• Działania cykliczne – struktury złożone z różnych typów danych (tak/nie, liczba całkowita, liczba rzeczywista, tekst, data, słownik, flaga), których zadaniem jest ułatwienie śledzenia zadań wykonywanych cyklicznie dla każdego klienta, takich jak: wprowadzanie dokumentów, sporządzanie deklaracji i sprawozdań finansowych, rozliczanie pojazdów, naliczanie wynagrodzeń, wysyłanie dokumentów, przekazywanie informacji i wiele innych.

• Wzorce klientów biura – wzorce baz danych mogą być wykorzystywane przy tworzeniu nowych klientów. Można w nich zdefiniować obiekty sprofilowane pod klientów z określonej branży, np.: schematy importu, pieczęcie księgowe. Dzięki nim możliwe jest szybkie tworzenie skonfigurowanych podmiotów dla nowych klientów.

• Operacje zbiorcze – mechanizm pozwalający szybko wykonywać operacje na wielu podmiotach systemu InsERT nexo. Dzięki niemu można sprawnie wykonać typowe czynności księgowe, jak naliczanie i wysyłka deklaracji, drukowanie ksiąg czy ewidencji VAT lub zakładanie nowych okresów obrachunkowych. Automatyzuje on też wiele operacji administracyjnych, jak np. zarządzanie personelem, archiwizacja, dearchiwizacja czy konwersja podmiotów do nowych wersji. Program może współpracować z bazami danych podmiotów w dwóch trybach. Tryb restrykcyjny wymaga zgodności kont i haseł pomiędzy bazą Biura nexo a bazą podmiotu. Tryb bez kontroli jest przeznaczony dla klientów, którzy chcą łatwo wykonywać operacje bez większej dbałości o kwestie bezpieczeństwa.

• Współpraca z Portalem Biura.

Pozostałe produkty InsERT

W ofercie firmy dodatkowo można znaleść: Vendero - sklep internetowy, Sello - system sprzedaży w serwisach aukcyjnych, Subiekt Sprint 2 - system szybkiej sprzedaży detalicznej, Subiekt 123 - fakturowanie online i nie tylko, mikroSubiekt - program do fakturowania, Przelewy 2 - progrm do drukowania poleceń przelewu, Insert Mobile - Aplikacja mobilna - obsługa klientów z dowolnego miejsca, oraz biznesowe powiadomienia specjalnie dla Ciebie, specjalne wersja dla biur rachunkowych, oraz licencje na serwery Microsoft SQL.