Gratyfikant GT

GRATYFIKANT GT – SYSTEM KADROWO-PŁACOWY

 

 

Gratyfikant GT jest programem, który wspomaga prowadzenie kadr i płac w małych oraz średnich przedsiębiorstwach. Gratyfikant nexo posiada wszelkie funkcje, które są niezbędne w dziale kadr i płac, m.in.: prowadzenie ewidencji osobowej, wystawianie umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Dzięki programowi można planować i naliczać wynagrodzenia, generować rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
ZUS i PPK. Gratyfikant nexo umożliwia generowanie różnych dokumentów kadrowo-płacowych.

 

 

Gratyfikant GT posiada nowoczesny i intuicyjny w obsłudze interfejs, a jego duża elastyczność pozwala dostosować jego funkcjonalność do potrzeb swojej firmy.

 

 

Gratyfikant GT posiada wiele funkcji, m.in.:

 

·    unikalny i elastyczny model wynagrodzeń, dający bardzo duże możliwości w zakresie tworzenia, zarządzania i naliczania wynagrodzeń dla pracowników

·  rozbudowana ewidencja pracowników (badania lekarskie, kursy bhp, nagrody, kary, historia zatrudnienia, podział na grupy)

·        ewidencja umów o pracę z bardzo elastycznym mechanizmem tworzenia zaawansowanych systemów wynagrodzeń

·        planowanie czasu pracy pracownika w umowach o pracę (zmiany kalendarza pracy w czasie trwania umowy

·      rejestracja faktycznego czasu pracy pracownika (nadgodziny, godziny nocne, godziny absencji, rozliczanie miesięczne lub okresowe, np. co 3 miesiące)

 

·  ewidencja nieobecności w pracy (absencje chorobowe, urlopowe i wiele innych) dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych (wybrane absencje)

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ