Rewizor GT

REWIZOR GT – PROFESJONALNE PROWADZENIE FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

 

Rewizor GT jest systemem finansowo-księgowym stworzonym dla małych i średnich firm. Sprawdzi się w biurach rachunkowych oraz w pracy samodzielnych księgowych.

Dużym atutem Rewizora GT jest to, że stworzony został w oparciu o Ustawę o Rachunkowości oraz dostosowany jest do wymogów Unii Europejskiej.

 

Rewizor GT to program prosty i intuicyjny w obsłudze, a przy tym posiada wiele praktycznych funkcji. Dzięki Rewizorowi GT można administrować plany kont poprzez dekretację i księgowanie, zarządzać rozrachunkami i obsługiwać środki trwałe.

Rewizor GT posiada wiele funkcji, m.in.:

 

·         elastyczne zarządzanie planami kont

·         rozbudowana dekretacja: podział dokumentów księgowych na dekrety i dokumenty zaksięgowane

·         automatyzacja wykonywanych czynności (tworzenie i rozliczanie rozrachunków, generowanie zapisów VAT)

·         zaawansowane zarządzanie rozrachunkami

·         ewidencja i rozliczanie podatku VAT w pełni zgodne z aktualnie obowiązującą ustawą

·         ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz operacji z nimi związanych

·         definiowanie i wyliczanie szeregu sprawozdań i zestawień finansowych oraz deklaracji skarbowych

 

 

Rewizor GT posiada też funkcje specjalnie przygotowane dla biur rachunkowych: obsługa dowolnej liczby podmiotów gospodarczych, przenoszenie planów kont z innych podmiotów, zbiorcze operacje na licencjach.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ