Rachmistrz GT

RACHMISTRZ GT – SZYBKIE PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 

 

Rachmistrz GT jest programem, który wspomaga prowadzenie uproszczonej księgowości. Został stworzony dla firm, które prowadzą księgę przychodów i rozchodów oraz dla płatników podatku zryczałtowanego, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

Rachmistrz GT to system, który sprawdzi się w biurach rachunkowych oraz w firmach samodzielnie dokumentujących działalność gospodarczą.

Dzięki dołączanemu do Rachmistrza GT bezpłatnie programowi mikroGratyfikant GT możliwa jest także podstawowa obsługa płac.

 

Rachmistrz GT jest kolejną wersją znanych w Polsce programów firmy InsERTRachmistrza 4 i Rachmistrza dla Windows

 

 

Rachmistrz GT posiada wiele funkcji, m.in.:

 

·    prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego (w zależności od wybranej formy księgowości)

·        prowadzenie ewidencji VAT

·  prowadzenie ewidencji danych pojazdów wykorzystywanych do celów służbowych, rachunków związanych z eksploatacją pojazdów oraz ewidencji przebiegu pojazdów

·       prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

·       prowadzenie kartoteki kontrahentów oraz wspólników

·      rozbudowana obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę; wystawianie rachunków do umów cywilnoprawnych oraz wypłat (w tym możliwość automatycznego wyliczania na podstawie zdefiniowanych schematów wynagrodzeń

· naliczanie, wydruk oraz pełna obsługa wysyłki elektronicznej deklaracji skarbowych (wraz z niezbędnymi załącznikami): VAT-UE, PIT-11, PIT-36, PIT-36L, PIT-4R, PIT-28, PIT-8AR

 

·      automatyczne wyliczanie oraz wysyłka plików JPK_V7M i JPK_V7K (rozliczanie miesięczne lub kwartalne)

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ